Politieke avond Westerveld 31 januari 2023

Op dinsdag 31 januari 2023 om 20:00 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1.     Opening
 2.     Vaststelling agenda
 3.     Vaststellen besluitenlijsten + toezeggingenlijst
 4.     Benoeming en beëdiging burgerlid
      Hamerstukken:
 5.     Raadsvoorstel Bezwaarschriften tegen afwijzing verzoeken aanpassing bestemmingsplan
 6.     Raadsvoorstel Transitievisie Warmte 
 7.     Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Postzegelplan buitengebied Westerveld
 8.     Sluiting
 9.     Vragenuur

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger