Raadsvergadering 2 juli 2024

Op dinsdag 2 juli 2024 om 20:00 uur vindt er een raadsvergadering plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Beëdiging H. Odink (voorzitter rekenkamer)
  Hamerstuk
 4. Raadsvoorstel fractieverantwoordingen 2023 en fractiebudgetten 2024
 5. Inspreken op de kadernota en jaarstukken
  Bespreekstukken
 6. Rapportage Duisenberg: conclusies en aanbevelingen programma 1: Veiligheid en openbare orde
 7. Jaarstukken 2023
 8. Sluiting

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig.

De vergadering is ook live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

Inspreken

Inspreken tijdens de raadsvergadering

Inspreken over een onderwerp tijdens een raadsvergadering is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde tijdens een voorbereidende Politieke Ronde. Dit is ook het geval als een voorstel niet in een voorbereidende Politieke Ronde geagendeerd is geweest. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken 

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak. 

In gesprek met de raad

Wil u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is?

Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Training voor vrouwen met interesse in de politiek

Vrouwen die willen uitzoeken of de politiek iets voor hen is, kunnen dit najaar de gratis training Politica Start volgen. Deze training bestaat uit drie zaterdagmiddagen. De provincie Drenthe stelt haar Provinciehuis in Assen beschikbaar. Vrouwen uit alle noordelijke provincies kunnen zich aanmelden. Er kunnen twintig vrouwen meedoen aan de training. De bijeenkomsten zijn op 7 september, 19 oktober en 9 november, steeds van 13.00 tot 16.30 uur. Meer informatie vinden en aanmelden kan via deze website.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger