Ik en de raad

Neem contact op met de griffie voor advies en als u zich wil aanmelden voor onderstaande mogelijkheden: griffie@gemeentewesterveld.nl / of bel 140521 en vraag naar de griffie.

 • Inspreken tijdens een Politieke avond Westerveld

  De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover hij besluit. Daarom kunt u als inwoner van Westerveld en als belanghebbende uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op dinsdagavond. Dat heet inspreken.

 • In gesprek met de raad

  Wil u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is?
  Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

 • Petitie

  Met een petitie laat u de gemeente weten dat er een probleem is of dat u het ergens niet mee eens bent. Iedereen kan een petitie indienen. U verzamelt handtekeningen van mensen die het met u eens zijn. Zo laat u zien hoeveel mensen dit belangrijk vinden. U heeft geen minimum aantal handtekeningen nodig voordat u de petitie indient.

 • Burgerinitiatief

  Door middel van een burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering plaatsen.

 • Agenderingsverzoek

  Bij kunt ook bij de griffie een agenderingsverzoek indienen, bijvoorbeeld voor een dialoogavond.

 • Werkbezoek

  U kunt de raad uitnodigen voor een bezoek. Om een goed beeld te krijgen, kan een bezoek aan een dorp, onderneming of stuk grond helpen.