Zo werkt de raad

Hier kunt u meer lezen over de vergaderingen van de gemeenteraad, de functie van de agendacommissie en de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college van B&W.