Rekenkamer

Elke gemeente heeft een rekenkamer. Deze is onafhankelijk en voert onderzoeken uit. Met deze onderzoeken wil de rekenkamer het functioneren van onze gemeente verbeteren.

In hun onderzoeken komen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onder de aandacht. De leden bepalen zelf de onderwerpen voor onderzoek en de manier waarop ze worden uitgevoerd. De gemeenteraad kan wél een verzoek voor een bepaald onderzoek indienen bij de rekenkamer.

De Rekenkamer van Westerveld maakt onderdeel uit van een personele unie, waar ook de gemeenten Steenwijkerland, Meppel en Staphorst onder vallen. Het secretariaat wordt gevormd door de griffie van Steenwijkerland. De leden worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de vier gemeenteraden.

Documenten:

Leden van de Rekenkamer 

De Rekenkamer bestaat uit drie leden:

 • J.J. (Jan) Mastwijk (voorzitter)
 • H. (Herman) Beerda
 • F.M. (Fred) Flentge

Nevenfuncties leden van de Rekenkamer 

Nevenfuncties Jan Mastwijk:

 • Adviseur Raad van Toezicht Roelof van Echtencollege Hoogeveen sinds 1-1-2022 (bezoldigd)
 • Voorzitter bestuur LOH Radio Hoogeveen sinds 2011 (onbezoldigd)
 • Programmamaker bij LOH Radio Hoogeveen sinds 2018 (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Aardwarmtekantoor Koekoekspolder sinds december 2015 (bezoldigd)
 • Voorzitter Rekenkamercommissie Almelo sinds eind 2019 (bezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Van Gogh en Drenthe (Van Gogh Huis Drenthe te Nieuw-Amsterdam/Veenoord) sinds 1 juli 2022 (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger (rondleider) in Van Gogh Huis Drenthe sinds 1 juli 2022 (onbezoldigd)

Nevenfuncties Fred Flentge:

 • Senior Financieel adviseur waterschap Drents Overijsselse Delta, bezoldigd
 • Ouderling Kerkrentmeester Gereformeerde Kerk IJsselmuiden-Grafhorst, onbezoldigd
 • Bestuurslid (penningmeester) IJsselmuider Gymnastiek vereniging '38, onbezoldigd
 • Bestuurslid (penningmeester) Stichting De Burgwal Kampen, onbezoldigd

Nevenfuncties Herman Beerda:

 • Lid dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest, bezoldigd
 • Voorzitter Scouting Vries, onbezoldigd
 • Lid raad van toezicht Krokus BV, onbezoldigd