Overzicht (neven)functies burgerleden

Ter voldoening van het gestelde in artikel 12 van de Gemeentewet (in navolging van artikel 10 Reglement van Orde vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Westerveld) wordt onderstaand aangegeven welke andere functies dan het burgerlidmaatschap, door de burgerleden worden vervuld.

De burgerleden:

Naam: (neven)functie(s):
C.R. Dollekamp

Eigenaar Dollekamp Safety Prepared, advies en management fysieke veiligheid (bezoldigd)

Overige functies:

 •  Penningmeester/lid dagelijks bestuur Z&PC Steenwijk 1934 (onbezoldigd)
 • Voorzitter stichting Sporthal Vledder (onbezoldigd)
M.W. Mulder

Beleidsmedewerker personeel KaKa kinderopvang (bezoldigd)

Overige functies:

 • Lid jeugdcommissie v.v. Trinitas (onbezoldigd)
 • Fractiesecretaris Gemeentebelangen Westerveld (bezoldigd)
 • Bestuurslid (secretariaat) Gemeentebelangen Westerveld (onbezoldigd) 
A. Offringa

Astronoom/onderzoeker bij NWO (bezoldigd)

Overige functies:

 • Universitair docent Universiteit Groningen (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Buurtvereniging Lheebroek (onbezoldigd)
 • Gastgezin bij Takecareclub (onbezoldigd) 
D. Simonides

Eigenaar Coop-supermarkt Vledder en Diever

Overige functies:

 • Penningmeester ondernemersvereniging Vledder (onbezoldigd)
 • Lid ondernemerscommissie plus u.a.
C.J. Doggen

Data scientist bij Univé (bezoldigd)
Brandweerman post Vledder (VRD) (bezoldigd)

Overige functies

 • Lid  Commissie Sponsoring Wampex Vledder (onbezoldigd)
 • Bestuurslid CDA Westerveld (onbezoldigd)
 • Commissielid ALV/Themabijeenkomsten CDA Drenthe (onbezoldigd)
 • Ouderklankbordgroep Stad&Esch Diever (onbezoldigd)
 • Recensent vrouwenthrillers.nl (bezoldigd: waardebon bol.com per recensie)
A. Meyer

Projectleider bij Rijksvastgoedbedrijf (bezoldigd)

Overige funcites

 • Voorzitter Scouting Van Swieten Vledder (onbezoldigd)
 • Penningmeester fracite VVD Westerveld (onbezoldigd)
C.M. Zethoven Psycholoog bij Calder Werkt-Zwolle (bezoldigd)
T. Spijkerman