Hoe zit het: gemeenteraad en college

Hier kunt u meer lezen over de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college van B&W.

De raad is de baas

De gemeenteraad is de baas van de gemeente. De raad stelt via de begroting vast waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Daarbij wordt ook vastgesteld aan wat voor doelen er wordt gewerkt om goed te kunnen wonen, werken en leven in Westerveld. Naast de begroting stelt de raad beleidsplannen vast waarin die doelen verder worden uitgewerkt.

Het college van Burgemeester en Wethouders voert uit

Na de verkiezingen vormen enkele fracties uit de gemeenteraad een coalitie die een meerderheid vormt in de raad. Ze maken afspraken over een programma waaraan het college van Burgemeester & Wethouders gedurende deze raadsperiode uitvoering gaat geven. De deelnemende fracties dragen de wethouders voor. Het college gaat over de beleidsvoorbereiding en de uitvoering, het Hoe.

De raad controleert

De raad gaat over budget en doelen, het Wat. Maar raadsleden hebben ook een controlerende rol en zijn volksvertegenwoordiger. De gemeenteraad controleert bijvoorbeeld via de Jaarstukken of het college heeft gedaan wat in de begroting bedacht was. Maar zeker zo belangrijk is de controle die plaatsvindt door het contact van raadsleden met inwoners, ondernemers en instellingen in Westerveld!

Terug naar: Zo werkt de raad