Nevenfuncties griffier en raadsadviseur/plaatsvervangend griffier

Mevrouw R. Weernekers (Griffier)

  •  Algemeen bestuurslid Stichting PodiumParel Westerveld (onbezoldigd)
  • Medewerker landschapsbeheer Utrechts Landschap/werkgroep Sandwijck (onbezoldigd) 

De heer J. Tuin (Plv. griffier)

  • Bestuurslid Stichting Gedenkstenen Meppel (onbezoldigd)
  • Voorzitter Werkgroep Historisch Onderzoek Stichting Gedenkstenen Meppel (onbezoldigd)
  • Secretaris, Stichting Joods Erfgoed (onbezoldigd)
  • Gastlesdocent Holocaust Stichting Prinsessendag/zelfstandig (onbezoldigd)

Diever, oktober 2022