Dialoogavond over Jeugd 7 mei 2024

Op dinsdag 7 mei 2024 vindt er om 20:00 uur een openbare dialoogavond plaats voor de gemeenteraad en belangstellenden rondom het thema Jeugd.

Tijdens de avond zullen de beweegcoaches inzicht geven in de ontwikkelingen en behaalde resultaten op het gebied van preventie en een gezonde leefstijl. Hierna vindt er een gesprek plaats tussen de raad en Welzijn MensenWerk, waarbij onderwerpen centraal staan als eenzaamheid onder jongeren en de stand van zaken rondom het ketenbeleid in de praktijk. Verder zal er ook nader kennisgemaakt worden met het werk van de leerplichtambtenaar. 

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de dialoogavond vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De avond wordt NIET uitgezonden via de website.